Mẫu bể thủy sinh để bàn

Trọn bộ thiết kế gồm: Bể size 50x30x30cm (DÀI RỘNG CAO), kính Việt Nhật Thiết kế như hình Đèn Led, Lọc
1,250,000
Đã kèm đèn Led chế độ 3 màu và lọc
Trọn bộ thiết kế gồm: Bể size 30x20x25cm (DÀI RỘNG CAO), đèn,lọc
750,000
Đã kèm đèn Led chế độ 3 màu và lọc
Trọn bộ thiết kế gồm: Bể size 35x21x23cm (DÀI RỘNG CAO), kính đúc, đèn, lọc
900,000
Đã kèm đèn Led chế độ 3 màu và lọc
Trọn Bộ 30x30x30cm mẫu bonsai
950,000
Đã kèm đèn Led chế độ 3 màu và lọc
Trọn Bộ bể size 40x30x30cm
1,100,000
Đã kèm đèn Led chế độ 3 màu và lọc
Trọn bộ 30x20x25cm
750,000
Đã kèm đèn Led chế độ 3 màu và lọc
TRỌN BỘ MẪU BỂ 30X20X25
650,000
Đã kèm đèn Led chế độ 3 màu và lọc
TRỌN BỘ MẪU BỂ 30x20x25 MẪU BONSAI
750,000
Đã kèm đèn Led chế độ 3 màu và lọc
TRỌN BỘ BỂ SIZE 40X30X30
1,100,000
Đã kèm đèn Led chế độ 3 màu và lọc
TRỌN BỘ SIZE 25X20X20
500,000
Đã kèm đèn Led chế độ 3 màu và lọc
TRỌN BỘ SIZE 25X20X20
500,000
Đã kèm đèn Led chế độ 3 màu và lọc
trọn bộ size 50x30x30
1,400,000
Đã kèm đèn Led chế độ 3 màu và lọc
TRỌN BỘ 50X30X30
1,400,000
Đã kèm đèn Led chế độ 3 màu và lọc
TRỌN BỘ 40X30X30
1,100,000
Đã kèm đèn Led chế độ 3 màu và lọc
TRỌN BỘ 40x30x30
1,100,000
TRỌN BỘ bể đúc 30X20X20
750,000
Đã kèm đèn Led chế độ 3 màu và lọc
TRỌN BỘ 60x40x40cm
2,600,000
35X21X23CM
830,000
Đã kèm đèn Led chế độ 3 màu và lọc
TRỌN BỘ 50x30x30CM
1,400,000
Đã kèm đèn Led chế độ 3 màu và lọc
TRỌN BỘ 30X18X20CM
650,000
Đã kèm đèn Led chế độ 3 màu và lọc
TRỌN BỘ CUBIC 25 KÈM ĐÈN LỌC
730,000
Đã kèm đèn Led chế độ 3 màu và lọc
Mẫu tượng Phật
TRỌN BỘ SIZE 25X20X20 KÈM ĐÈN LỌC
500,000
Đã kèm đèn Led chế độ 3 màu và lọc
TRỌN BỘ SIZE 25X20X20 KÈM ĐÈN LỌC
495,000
Đã kèm đèn rọi như hình và lọc
Mẫu núi đá
TRỌN BỘ bể đúc SIZE 50CM KÈM ĐÈN VÀ LỌC
1,250,000
Đã kèm đèn Led chế độ 3 màu và lọc
TRỌN BỘ SIZE 30x20x25cm
630,000
Đã kèm đèn Led chế độ 3 màu và lọc
Bể thủy sinh mẫu đá tiger đối xứng
750,000
Đã kèm đèn LED và lọc thác
TRỌN BỘ SIZE 30CM KÈM ĐÈN VÀ LỌC
650,000
Đã kèm đèn Led chế độ 3 màu và lọc
TRỌN BỘ SIZE 25x20x20cm
550,000
Đã kèm đèn Led chế độ 3 màu và lọc
TRỌN BỘ SIZE 50x30x30CM
1,350,000
Đã gồm đèn led 3 chế độ và lọc
Bể tròn mẫu ốc biển đường kính 25cm
340000
Bể tròn mẫu cát xanh đường kính 25cm
340000
Bể tròn mẫu bậc thang đường kính 25cm
350000