Liên hệ làm bể: 0904595720
Album này gồm các mẫu bể size từ 60cm trở lên